Arbitrage Oppotunity External Detail

23.61% : nano/eth 2018-07-03 16:21:49

Best Ask: binance 0.005945

Best Bid: hitbtc 0.0073489

  1. binance:eth de nano wo kau.

  2. binance kara hitbtc ni nano wo okuru.

  3. hitbtc: nano wo utte eth ni suru.

* torihiki no mae ni shukkin dekiruka kakuninn sinasai.

Detail
# Exchange Base Quoted Bid Ask Ratio Timestamp
binance nano eth 0.00593 0.005945 2018-07-03 16:21:49
hitbtc nano eth 0.0073489 0.0079385 2018-07-03 16:21:49